Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach

Kierownictwo

Dyrekcja Muzeum:

Ks. dr Jacek Pietruszka – Dyrektor

Joanna Zygmunt – po. Zastępcy Dyrektora ds. programowych

Elżbieta Kantor - Zastępca Dyrektora ds. organizacyjnych

Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a bezpośredni – Zarząd Województwa Małopolskiego.